27 maj 2022

MASTERY SUMMIT

EN DAG TILLÄGNAD MASTERY


Välkommen till en digital summit där vi diskuterar betydelsen av Mastery och ger dig vektyg och inspiration för att kunna utveckla ditt eget Mastery. För oss handlar Mastery inte om att vara bäst utan den spännande process där man omfamnar en nisch, utvecklar sin passion och genom en genuin nyfikenhet och uthållighet blir riktigt bra. Det är också att vara oändligt stolt över det man levererar.

Dagen innehåller 3 livestream sessioner om ca 45 minuter som belyser begreppet "mastery" från tre olika håll.

Välkommen!

PROGRAM:

9.00: Mastery: den genuina glädjen i att bli riktigt bra

Per Frykman inleder med fokus på den genuina glädjen i att bli riktigt bra på det man gör. I diskussionen deltar också Magdalena Bibik och Katy Caroan. (länk till evenemanget)


12.30: Mastery: en upptäcksfärd genom perspektivbyten

Katy Caroan tar i den andra sessionen upp olika perspektivbyten som kan leda till "mastery". I diskussionen deltar också Magdalena Bibik och Per Frykman. (länk till evenemanget)


15.00: Mastery: hur kreativ och innovativ vågar du bli?

Magdalena Bibik belyser i den avslutande sessionen vilka egenskaper som blir särskilt viktiga i det kreativa och innovativa arbetet mot "mastery". I diskussionen deltar också Per Frykman och Katy Caroan. (länk till evenemanget)


Katy Caroan

Affärscoach som utmanar dig till avgörande perspektivbyten. Aktuell med ny säsong med livestreamserie om fenomenet "unlearning".

LinkedIn

Per Frykman

Grundare av Reputation Mastery och en dedikerad pionjär och game-changer som mejslar fram det unika i sina kunder och belyser deras fulla potential. Pers metoder kring reputation bryter ny mark också i internationella sammanhang.

LinkedIn

Magdalena Bibik

Idéstrateg som kommer att ta dig på en resa mot mastery inom idégenerering. Aktuell med en ny onlinekurs och en ny bok.

LinkedIn

MASTERY


"Mastery is not a function of genius or talent. It is a function of time and intense focus applied to a particular field of knowledge."


- Robert Greene